Ίδρυμα A Technologies
Advertisement

PKMN Wiki Ελληνικά[]

Πες μου τα λόγια για τον ξεθάνατο;

Αν θες κάτι πες μου να έχω αυτό το Wiki σε όλες τις γλώσσες, ακόμα και στα ελληνικά.

Κωδικός[]

Στο μέτριο Anti-Spam, ο κωδικός εξαφανίζεται και αν είναι ενεργό, πάλι ο κωδικός δεν θα αλλάξει

1203419430 (Για Undeath του Wiki)

Advertisement