Ίδρυμα A Technologies
Advertisement

Το Bug έχει διορθωθεί. Το αποτέλεσμα επιπέδου κινδύνου ήταν: Υψηλό

Λάθος[]

Αν μία εικόνα (ή βίντεο) διαθέτει κενή χρήση αρχείου, το ProbonetDelinker σου τη διαγράφει αμέσως είτε θα την χρησιμοποιήσεις μετά είτε καθόλου. Δεν θέλω να μου σβηστούν τα αρχεία που έβαλα στο fr.pkmn.wikia.com για το Pokemon 0-6.

Απαντήσεις[]

Αποδοχή:Αμέσως. Αν βγάλεις μια εικόνα όπως στο λήμμα ANTENNA του de.kanal.wikia.com, θα βγάλει την εικόνα αμέσως χωρίς προϊδοποίηση.

Αποδοχή:Μα κι σε εμένα έτυχε. Στο Ίδρυμα, αφαίρεσα την εικόνα που είχα γιατί την ήθελα να την βάλω πιο μετά και το Delinker την διέγραψε.

Άρνηση:Κακό είναι. Εγώ θέλω να ξέρω ποιες εικόνες πρέπει να μείνουν. Και θέλω μόνο όσες είναι σε χρήση.

Αποδοχή:Άμεσο Fix και φραγή για 1 εβδομάδα.

Νι 5 Μαΐου 2010 00:22 και φραγή του ProbonetDelinker μέχρι τις 12 Μαΐου 2010

Advertisement