Ίδρυμα A Technologies
Advertisement

Αυτή είναι οι συντελεστές που έφτιαξαν το A Techno Services. Όλοι έχουν μερικό βιογραφικό

A Techno (Alpha Technologies)[]

Είχε το Qora Qore ως το 2019. Έχει πολλά έργα μέσω του Scratch. Θα την βρείτε ως HM100. Δουλεύει ως παραγωγός για όλον τον κόσμο.

Επιπλέον, διαθέτει και DevianArt που βάζει τα πάντα που συμβαίνουν στην ανάπτυξη της Orbitron Medium. Διαθέτει συνεργασίες με πολλούς. Τελευταία χειρίζεται το Qore BISION μαζί με την Πανδώρα, που είχε στο παρελθόν την Ψαρουκρανέλα η οποία αποχώρησε από το έργο.

Επίσης, είναι κάτοχος του μοντέλου A Technologies που πάει για την αναβάθμιση γνώστη ευρέως ως 2021 Xperience Pack.

Qora Qore Telecommunities/QQC (Mpisto Scenes Community/MSC/Zekzphire Faces/Orbitron Alliance[]

Ξεκίνησε το 1992 ως Orbitron Alliance έχοντας 3 άτομα (Ρίτσα Πολυξενίου/Ρίτσας Μόρφογλου/Μαρίας Λογοθέτης), κάτι που σπάνια γίνεται στα σημερινά χρόνια

Το 2018, μετονομάστηκε σε αρχικά ως Zekzphire Faces και μέπιτα Mpisto Scenes Community με στόχο να αποκαταστήσει το Mpisto στα μέρη όταν ο παλιός ιδιοκτήτης το κατέργησε. Δημιουργήθηκε το Mpisto War 2018 (Ryneeeel Zekzphire Grooze) και μετονομάστηκε σε Qora Qore Web το 2020.

Από το 2019, κατέχει το Qora Qore όμως από το Φθινόπωρο του 2019, μετονομάστηκε ως Qora Qore Telecommunites και σήμερα δουλεύει για τα Qora Qore μέσα και φορτώσεις μέσων A Techno στο Corendo

Έχει επίσης συντελέσει (Ως Orbitron Alliance τα Mpisto, MpistoMicro, MpistoWar, LineelWar, Lineel 1+1 και Ryneeeel Zekzphire που το τελευταίο δουλεύτηκε και από την Anna Ryneeeel Zekzphire. Εξίσου σημαντικό, από την Άνοιξη του 2020, το πρώτο και το τρίτο άτομο αποχώρησαν και έτσι ο Ρίτσας Μόρφογλου είναι ο μόνος στην QQC)

Advertisement